Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Vybrané dokumenty

Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
15.12.2011Stavba "Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova" bola dokončená
11.12.2011
Realizáciou SO 04 Preložka TV Pražská - Stromova a dokončením SO 06 Ovládanie výhybiek počas výluky v dňoch 10. - 11.12.2011 sa ukončila výstavba TT Pražská - Hroboňova.
Zložka dokumentov: Dopravné stavby
Ing. Štefan Strapko
5.9.2011Realizácia prác I. časti TT v úseku Hroboňova - Prokopa Veľkého
26.08.2011
Dňom 23.08.2011 sa začala realizácia stavby TT Pražská - Hroboňova. Stavenisko je vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením na Pražskej ulici v odbočení na Kramáre s pokračovaním na Brniansku ul. ku svetelne riadenej odbočke z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého a Hroboňovu ulicu, vrátane vozovne Hroboňova. Z technického hľadiska ide o novú trolejbusovú trať z vozovne Hroboňova, cez Hroboňovu ulicu na ulicu Brniansku a Pražskú, s napojením na jestvujúcu trolejbusovú trať z Kramárov na Pražskej ulici, za jej vyústením z podjazdu od Kramárov.
Zložka dokumentov: Dopravné stavby
Ing. Štefan Strapko
14.4.2011Zimný štadión - po kolaudácii apríl 2011
10.02.2011
Zimný štadión Ondreja Nepelu a prístupové komunikácie k ZŠ po kolaudačných konaniach na jednotlivých stavebných objektoch.
Zložka dokumentov: Realizujeme
Ing. Štefan Strapko
28.3.2011Zimný štadión - kolaudácia marec 2011
28.03.2011
Zložka dokumentov: Realizujeme
Ing. Štefan Strapko
28.10.2010Nový nájomný bytový dom privíta do konca roka prvých obyvateľov
28.10.2010
Nový nájomný bytový dom pribudne koncom tohto roka v Bratislave. S jeho výstavbou sa začalo v júli minulého roku na ulici Pri Kríži v bratislavskej Dúbravke. Bytový dom je realizovaný ako združený objekt s mestskou časťou Dúbravka. Na výstavbu nájomných bytov v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov poskytlo dotáciu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Zložka dokumentov: Byty
Ing. Štefan Strapko
14.12.2009Devínska cesta je opäť prejazdná bez obmedzení
09.12.2009
Svah nad Devínskou cestou je spevnený a od dnes 14. decembra 2009 je cesta opäť prejazdná bez obmedzení. Hlavné mesto začalo svah - v úseku za odbočením na Dlhé Diely v smere na Devín - opravovať 18. novembra 2009 prostredníctvom Generálneho investora Bratislavy.
Zložka dokumentov: Dopravné stavby
Ing. Štefan Strapko
29.10.2009Furdekova ulica v Petržalke je pre chodcov aj motoristov bezpečnejšia
25.09.2009
Hlavné mesto dalo v utorok 27. októbra 2009 do prevádzky novú cestnú svetelnú signalizáciu v Bratislave – Petržalke v križovatke ulíc Furdekova – Lachova. Cestná svetelná signalizácia prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie na týchto komunikáciách – predovšetkým ľavé odbočovanie z Lachovej a do Lachovej ulice bude jednoduchšie. Súčasťou svetelnej signalizácie sú aj tlačidlové priechody pre chodcov v tejto križovatke.
Ing. Štefan Strapko
21.10.2009Hlavné mesto investovalo do opráv hlavných dopravných tepien a miestnych komunikácií
22.08.2009
Hlavné mesto SR Bratislava v tomto roku výrazne investovalo finančné prostriedky do obnovy a opravy komunikácií. Hlavnú pozornosť sústreďovalo predovšetkým na dôležité dopravné tepny, opravu ktorých zabezpečovalo prostredníctvom Generálneho investora Bratislavy. Celkovo bolo obnovených 123 325 m2 vozoviek v náklade 7 594 000 € s DPH.
Zložka dokumentov: Dopravné stavby
Ing. Štefan Strapko
27.8.2009Rekonštrukcia Záhradníckej ulice v úseku Miletičova - Líčšie nivy na 4 pruh bola slávnostne ukončená
28.08.2009
Zámerom rekonštrukcie Záhradníckej ul. bolo zvýšiť jej dopravnú kapacitu, rozšíriť ju z dvojpruhovej obojsmernej komunikácie na štvorpruhovú komunikáciu a tým vytvoriť celú trasu radiály Záhradníckej a Ružinovskej až po napojenie na Vrakunskú cestu. Súčasťou rekonštrukcie bolo vybudovanie cestných svetelných signalizácií, prestavba električkovej trate, nových zástaviek MHD, chodníkov a potrebných prekládok inžinierskych sietí do nových trás.
Zložka dokumentov: Dopravné stavby
Ing. Štefan Strapko
23.4.2009Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu - zahájenie
27.06.2009
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dnes (23. 4. 2009) oficiálne začína rekonštrukciu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Prestavbou je poverená mestská organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB), ktorá realizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto vydal stavebné povolenie na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu, ktorý má slúžiť ako miesto konania MS 2011 v ľadovom hokeji.
Zložka dokumentov: Realizujeme
Ing. Štefan Strapko
19.12.2008Prepojenie komunikácie Harmincova – Rázsochy je hotové
Prepojenie komunikácie Harmincova - Rázsochy
Od dnešného dňa (18. 12. 2008) je spustená premávka na novej komunikácii Harmincova ulica, s napojením na ulicu Rázsochy v mestskej časti Lamač. Komunikáciu dnes slávnostne otvoril primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. Výstavbu realizovalo hlavné mesto, zastúpené Generálnym investorom Bratislavy, v súlade s programom a prioritami rozvoja hl. mesta SR Bratislavy.
Zložka dokumentov: Dopravné stavby
Ing. Štefan Strapko
1.12.2008Mesto ukončilo výstavbu kruhovej križovatky vo Vrakuni
Snímek Štefan 028
Dnes 1. 12. 2008 sa za účasti primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského konalo slávnostné otvorenie novej kruhovej križovatky vo Vrakuni. Rekonštrukciu križovatky Hradská – Ráztočná – Podunajská – Dvojkrížna zrealizoval hlavné mesto, zastúpené Generálnym investorom Bratislavy, v súlade s programom a prioritami rozvoja hl. mesta SR Bratislavy.
Zložka dokumentov: Dopravné stavby
Ing. Štefan Strapko
4.7.2008Obnova TV dohľadu križovatiek v Bratislave
IMG 2330
Automatizovaný systém riadenia mestskej cestnej dopravy (ASR MCD) je v Bratislave v prevádzke od roku 1984. Stavba „Obnova televízneho dohľadu križovatiek v Bratislave“ sa začala v roku 2005 a skončila sa 30. júna 2008. Dnes bol oficiálne systém spustený. Počas tejto stavby sa obnovil TV dohľad a k systému sa pripojilo 28 križovatiek s televíznym dohľadom. Náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu takmer 72 miliónov Sk.
Ing. Štefan Strapko
6.6.2008Preferencia MHD Karloveská radiála
Snímek Kuklovská-Karloveská 119
Stavba Preferencia MHD Karloveská radiála, Kuklovská – Karloveská, II.etapa je skončená. Od zajtrajšieho rána – 7. júna 2008 – od 5:30 hod bude spustená cestná svetelná signalizácia v križovatke ulíc Kuklovská – Karloveská v mestskej časti Karlova Ves. Nová cestná svetelná signalizácia zabezpečí minimálne časové straty električiek s bezkolíznym riadením všetkých električiek ako ja bezpečný pohyb vozidiel a chodcov.
Ing. Štefan Strapko
5.9.2007Pravé odbočenie z Račianskej na Pioniersku bude od zajtra v prevádzke
Snímek Kamil 124
So súhlasom Okresného riaditeľstva policajného zboru dopravného inšpektorátu od zajtra (6. septembra 2007) od 10. 00 h vodiči jazdiaci po Račianskej ulici v smere do mesta budú môcť odbočiť vpravo na Pioniersku ulicu na križovatke pred Výskumným ústavom zváračským. Do prevádzky bude uvedený jazdný pruh na pravé odbočenie.
Ing. Štefan Strapko
5.4.2007Nové nájomné byty v Bratislave
Nové nájomné byty
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský dnes (5. apríla 2007) slávnostne prestrihol pásku na novom bytovom dome na ulici H. Meličkovej, kde pribudlo 90 nových nájomných bytov. Stavba bola realizovaná na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy kde sa pôvodne nachádzalo neukončené zdravotné stredisko. Celá stavba si vyžiadala náklady vo výške 164,6 mil. Sk. Hlavné mesto na stavbu čerpalo aj štátnu dotáciu vo výške 27,8 mil. Sk.
Zložka dokumentov: Byty
Ing. Štefan Strapko
3.5.2006Čestné uznanie za obytný dom pre hlavné mesto
Čestné uznanie
Nájomný bytový dom na Janotovej - Tománkovej ulici v lokalite Dlhé diely získal čestné uznanie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Stavba bola prihlásená do 8. ročníka verejnej neanonymnej súťaže „PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE 2005“.
Zložka dokumentov: Ocenenia
Ing. Štefan Strapko

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa