Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

VO - Stavebné práce

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
21.3.2014Trolejbusová trať Trenčianska - vyvolané investície
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska – uskutočnenie stavebných prác.
Ing. Štefan Strapko
21.10.2013Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO [PDF, 44 kB]
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku č.166/2013 dňa 24.8.2013.
Ing. Štefan Strapko
9.10.2013Zverejnenie zadávania zákazky s finančným limitom od 1000 € do 30 000 € (stavebné práce) [PDF, 339 kB]
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Predmet zákazky: Stolárske práce
Názov zákazky: Pálffyho palác, Panská 19 – oprava stolárskych prvkov
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: do 15 000 €
Táto zákazka bola zverejnená dňa 09.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Ing. Štefan Strapko
18.9.2013Ochranná stena - Staromestská ulica, Bratislava
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku č.166/2013 dňa 24.8.2013. Zákazka na poskytnutie stavebných prác.
Názov zákazky: Ochranná stena - Staromestská ulica, Bratislava.
Predmet zákazky: Je realizácia líniovej stavby - ochrannej steny, pozostávajúcej zo železobetónovej konštrukcie oporného múru, do ktorého bude ukotvená sklenená stena zo sklenených panelov z trojvrstvového kaleného skla. V súvislosti so stavbou budú upravené aj priľahlé spevnené plochy Rudnayovho námestia a prídlažbový okapový chodník zo strany cestnej komunikácie. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch stavby Ochranná stena - Staromestská ulica, Bratislava.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 58 329,79 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: 13.09.2013 09:00 hod.
Termín otvárania ponúk: 13.09.2013 o 10:00
Ing. Štefan Strapko
3.7.2013Oznámenie o vyhlásení VO_204695 - Trolejbusové trate [PDF, 64 kB]
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbách Trolejbusová trať konečná Gaštanová a Trolejbusová trať Trenčianska v Bratislave. Oznámenie o vyhlásení VO_204695 bolo zverejnené vo Vestníku č. 128/2013 dňa 02.7.2013. Názov zákazky: Trolejbusové trate - Časť: 1 Trolejbusová trať konečná Gaštanová a Časť: 2 Trolejbusová trať Trenčianska. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 354 730,0000 EUR. Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2013 09:00. Podmienky otvárania ponúk: 30.07.2013 10:00
Miesto: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ - Operačný program Bratislavský kraj (RO OPBK), Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. Ďalšie informácie: Uzavretie ZoD je podmienené akceptáciou procesu VO RO OPBK Poskytovateľom a následným uzavretím Dodatku k ZoD. Toto oznámenie bolo zverejnené dňa 03.07.2013.
Ing. Štefan Strapko
3.7.2013Oznámenie o vyhlásení VO_204704 - Integrovaná zastávka MHD [PDF, 62 kB]
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ul. v Bratislave. Oznámenie o vyhlásení VO_204704 bolo zverejnené vo Vestníku č. 128/2013 dňa 02.7.2013
Názov zákazky: Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 116 460,0000 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2013 09:00.
Podmienky otvárania ponúk: 01.08.2013 10:00
Miesto: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ - Operačný program Bratislavský kraj, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.
Ďalšie informácie: Lehota výstavby v dĺžke 3 mesiacov začína plynúť dňom nasledujúcim po odovzdaní staveniska. Toto oznámenie bolo zverejnené dňa 03.07.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Ing. Štefan Strapko
3.6.2013Zverejnenie údajov o VO podprahovej zákazky
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo vestníku VO dňa 10.5.2013 - v prílohe
Názov zákazky: Oprava strechy Pálfyho paláca, Pánská 19, Bratislava.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 120 636,3400 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: 04.06.2013 09:30.
Podmienky otvárania ponúk: 04.06.2013 11:00
Miesto: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Táto výzva bola zverejnená dňa 03.06.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Ing. Štefan Strapko

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Úradná tabuľa GIB > Verejné obstarávanie > VO - Stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka > Úradná tabuľa GIB > Verejné obstarávanie > VO - Stavebné práce


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa