Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

VO - Tovary a služby

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
4.8.2015VO 08/2015Ing. Štefan Strapko
21.7.2015VO 07/2015Ing. Štefan Strapko
28.5.2015VO 04/2015Ing. Jozef Tóth
28.10.2014Výzva na predloženie ponuky - zákazka na poskytnutie služby
Predmetom zákazky je vypracovanie architektonického objemového riešenia stavby
„Výstavba náhradných nájomných bytov – Astronomická“.
Ing. Štefan Strapko
28.10.2014Výzva na predloženie ponuky - zákazka na poskytnutie služby
Predmetom zákazky je vypracovanie architektonického objemového riešenia stavby
„Výstavba náhradných nájomných bytov – Čmelíkova“.
Ing. Štefan Strapko
28.10.2014Výzva na predloženie ponuky - zákazka na poskytnutie služby
Predmetom zákazky je vypracovanie architektonického objemového riešenia stavby
„Výstavba náhradných nájomných bytov – Na Vrátkach“.
Ing. Štefan Strapko
28.10.2014Výzva na predloženie ponuky - zákazka na poskytnutie služby
Predmetom zákazky je vypracovanie architektonického objemového riešenia stavby
„Výstavba náhradných nájomných bytov – Nábĕlkova“.
Ing. Štefan Strapko
28.10.2014Výzva na predloženie ponuky - zákazka na poskytnutie služby
Predmetom zákazky je vypracovanie architektonického objemového riešenia stavby
„Výstavba náhradných nájomných bytov – Pod záhradami“.
Ing. Štefan Strapko
9.10.2014Výzva na predloženie ponuky - zákazka na dodanie tovaru
Predmetom zákazky je dodávka počítačov a notebooku v zmysle špecifikácie pre potreby Generálneho investora Bratislavy.
Ing. Štefan Strapko
3.12.2013Výzva na predloženie ponuky - zákazka na dodanie tovaru [PDF, 38 kB]
Predmetom zákazky je dodávka počítačov v zmysle špecifikácie pre využitie
v kancelárii.
Ing. Štefan Strapko
7.11.2013Výzva na predloženie ponuky - zákazka na dodanie tovaru [PDF, 39 kB]
Predmetom zákazky je dodávka plnoautomatického kávovaru na zrnkovú kávu pre využitie
v kancelárii.
Ing. Jozef Tóth
24.10.2013Zverejnenie zadávanie zákazky s finančným limitom od 1000 € do 20 000 € (poskytnutie služby) postupom podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO [PDF, 34 kB]
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava.
Predmet zákazky: Odstránenie závad zabezpečovacích systémov EZS a EPS
Názov zákazky: Kostol Klarisiek a prístavba
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: do 5 000 €
Táto zákazka bola zverejnená dňa 24.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Ing. Štefan Strapko
6.8.2013Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa
Verejný obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Oznámenie o vyhlásení VO bolo zverejnené vo Vestníku č.112/2013 dňa 11.6.2013. Zákazka na poskytnutie služby.
Názov zákazky: Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa, v Bratislave.
Predmet zákazky: Vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby v rozsahu realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu projektanta pre stavbu Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 110 000,0000 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2013 09:00 hod.
Termín otvárania ponúk časti "Ostatné": 09.07.2013 o 10:00 - neverejné.
Termín otvárania ponúk časti "Kritéria": 18.07.2013 o 11:00.
Ing. Štefan Strapko
30.3.2012Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby
Vybudovanie verejných WC v Devíne
Ing. Štefan Strapko
1.8.2011Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur k 30.06.2011 [PDF, 31 kB]Ing. Štefan Strapko

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Úradná tabuľa GIB > Verejné obstarávanie > VO - Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka > Úradná tabuľa GIB > Verejné obstarávanie > VO - Tovary a služby


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa