Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Dopravné stavby

 
 
 • 18.07.2016Hodonínska - Pod násypom - vybudovanie priechodu pre chodcov (22.7.2016)
  Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečuje pre Hlavné mesto SR Bratislavu vybudovanie priechodu pre chodcov v križovatke ulíc Hodonínska - Pod násypom v MČ Bratislava – Lamač.

 • 04.04.2016Sanácia svahu nad Devínskou cestou (22.4.2016)
  Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečuje pre Hlavné mesto SR Bratislavu výkon technického dozoru nad realizáciou geologických prác - sanáciou svahu nad Devínskou cestou v MČ Bratislava – Karlova Ves.

 • 10.01.2014Prepojenie Žehrianskej ulice v Petržalke (10.11.2014)
  Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečovala pre Hlavné mesto SR Bratislavu výstavbu prepojenia Žehrianskej ulice v MČ Bratislava – Petržalka.

 • 05.11.2014Bezbariérova lávka pre peších križovatka Jantárová - Palmová - Ovocná (7.11.2014)
  Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečovala pre Hlavné mesto SR Bratislavu výstavbu bezbariérovej lávky pre peších v MČ Bratislava – Jarovce.

 • 30.04.2013Realizácia prác TT Trenčianska a vyvolaných investícií (4.4.2014)
  Dňom 02.04.2014 sa začala realizácia stavby TT Trenčianska a vyvolaných investícií k tejto stavbe. Stavba bola realizovaná v rámci Operačného programu Bratislavského kraja, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a bola financovaná v prevažnej miere z fondov EU. Stavenisko je vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením na Trenčianskej ulici v odbočení do Ružovej doliny, s pokračovaním cez chodník a križovatku Trenčianska a Priemyselná ulica až po otočku pred Lidlom, ku svetelne riadenej križovatke Bajkalská – Trenčianska ulica, k meniarni v Ružovej doline a potom opačne k výstupisku MHD na Trenčianskej ulici.

 • 02.12.2013Ochranná stena – Staromestská ulica v Bratislave (2.12.2013)
  Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečovala pre Hlavné mesto SR Bratislava výstavbu ochrannej steny na Staromestskej ulici v MČ Bratislava - Staré Mesto.

 • 12.11.2013Realizácia prác TT konečná Gaštanová (12.11.2013)
  Dňom 12.11.2013 sa začala realizácia stavby TT konečná Gaštanová. Stavba bola realizovaná v rámci Operačného programu Bratislavského kraja, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a bola financovaná v prevažnej miere z fondov EU. Stavenisko bolo vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením v MČ Bratislava – Staré Mesto na uliciach Gaštanovej, Valašskej, Hýrošovej a tiež na ulici Západný rad v dĺžke cca 2,06 km.

 • 11.12.2011Stavba "Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova" bola dokončená (15.12.2011)
  Realizáciou SO 04 Preložka TV Pražská - Stromova a dokončením SO 06 Ovládanie výhybiek počas výluky v dňoch 10. - 11.12.2011 sa ukončila výstavba TT Pražská - Hroboňova.

 • 26.08.2011Realizácia prác I. časti TT v úseku Hroboňova - Prokopa Veľkého (5.9.2011)
  Dňom 23.08.2011 sa začala realizácia stavby TT Pražská - Hroboňova. Stavenisko je vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením na Pražskej ulici v odbočení na Kramáre s pokračovaním na Brniansku ul. ku svetelne riadenej odbočke z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého a Hroboňovu ulicu, vrátane vozovne Hroboňova. Z technického hľadiska ide o novú trolejbusovú trať z vozovne Hroboňova, cez Hroboňovu ulicu na ulicu Brniansku a Pražskú, s napojením na jestvujúcu trolejbusovú trať z Kramárov na Pražskej ulici, za jej vyústením z podjazdu od Kramárov.

 • 09.12.2009Devínska cesta je opäť prejazdná bez obmedzení (14.12.2009)
  Svah nad Devínskou cestou je spevnený a od dnes 14. decembra 2009 je cesta opäť prejazdná bez obmedzení. Hlavné mesto začalo svah - v úseku za odbočením na Dlhé Diely v smere na Devín - opravovať 18. novembra 2009 prostredníctvom Generálneho investora Bratislavy.

 • 25.09.2009Bratislavčania majú kvalitnejšie a bezpečnejšie cesty (21.10.2009)
  Vyše 161 000 m2 komunikácií v Bratislave má nový povrch. Ide o historicky najrozsiahlejšiu komplexnú opravu, ktorú v tomto roku zrealizovalo Hlavné mesto SR Bratislava. Obyvatelia mesta tak získali kvalitnejšie a predovšetkým bezpečnejšie cesty.

 • 22.08.2009Hlavné mesto investovalo do opráv hlavných dopravných tepien a miestnych komunikácií (21.10.2009)
  Hlavné mesto SR Bratislava v tomto roku výrazne investovalo finančné prostriedky do obnovy a opravy komunikácií. Hlavnú pozornosť sústreďovalo predovšetkým na dôležité dopravné tepny, opravu ktorých zabezpečovalo prostredníctvom Generálneho investora Bratislavy. Celkovo bolo obnovených 123 325 m2 vozoviek v náklade 7 594 000 € s DPH.

 • 28.08.2009Rekonštrukcia Záhradníckej ulice v úseku Miletičova - Líčšie nivy na 4 pruh bola slávnostne ukončená (27.8.2009)
  Zámerom rekonštrukcie Záhradníckej ul. bolo zvýšiť jej dopravnú kapacitu, rozšíriť ju z dvojpruhovej obojsmernej komunikácie na štvorpruhovú komunikáciu a tým vytvoriť celú trasu radiály Záhradníckej a Ružinovskej až po napojenie na Vrakunskú cestu. Súčasťou rekonštrukcie bolo vybudovanie cestných svetelných signalizácií, prestavba električkovej trate, nových zástaviek MHD, chodníkov a potrebných prekládok inžinierskych sietí do nových trás.

 • 16.07.2009Druhá etapa rekonštrukcie starej časti Záhradníckej ulice má za sebou prvé kolaudácie (14.7.2009)
  Od marca tohto roku pokračuje hlavné mesto v druhej etape rekonštrukcie Záhradníckej ulice (starej časti). Cieľom tejto etapy je vytvorenie dvojpruhovej komunikácie v smere von z mesta v úseku Miletičova – Líščie nivy. Druhá etapa je dokončením projektu rozšírenia Záhradníckej ulice na štvorpruhovú komunikáciu, ktorý hlavné mesto prostredníctvom svojej organizácie GIB (Generálny investor Bratislava) začalo realizovať v máji roku 2008.

 • 11.11.2008Generálny investor Bratislavy opraví povrchy na dôležitých dopravných tepnách hlavného mesta (11.6.2009)
  Hlavné mesto SR Bratislava v tomto roku výrazne investuje finančné prostriedky do obnovy a opravy komunikácií. V prvej etape hlavné mesto sústredí pozornosť na dôležité dopravné tepny, ktoré si vyžadujú urýchlenú obnovu ako sú napríklad Šancová ulica alebo Limbová ulica a pod. Náklady na prvú etapu obnovy vozoviek, ktorá sa bude realizovať v roku 2009, predstavujú čiastku 7 miliónov eur.

 • Zahradnícka ulicaRekonštrukcia starej časti Záhradníckej ulice sa začne v pondelok 16. marca 2009 (16.3.2009)
  Hlavné mesto začne v pondelok 16. marca rekonštruovať Záhradnícku ulicu (stará časť) – dvojpruhovú komunikáciu v smere von z mesta v úseku Miletičova – Líščie nivy. Druhá etapa je dokončením projektu rozšírenia Záhradníckej ulice na štvorpruhovú komunikáciu, ktorý hlavné mesto prostredníctvom svojej organizácie GIB (Generálny investor Bratislava) začalo realizovať v máji minulého roka.

 • Prepojenie komunikácie Harmincova - RázsochyPrepojenie komunikácie Harmincova – Rázsochy je hotové (19.12.2008)
  Od dnešného dňa (18. 12. 2008) je spustená premávka na novej komunikácii Harmincova ulica, s napojením na ulicu Rázsochy v mestskej časti Lamač. Komunikáciu dnes slávnostne otvoril primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. Výstavbu realizovalo hlavné mesto, zastúpené Generálnym investorom Bratislavy, v súlade s programom a prioritami rozvoja hl. mesta SR Bratislavy.

 • Snímek Štefan 028Mesto ukončilo výstavbu kruhovej križovatky vo Vrakuni (1.12.2008)
  Dnes 1. 12. 2008 sa za účasti primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského konalo slávnostné otvorenie novej kruhovej križovatky vo Vrakuni. Rekonštrukciu križovatky Hradská – Ráztočná – Podunajská – Dvojkrížna zrealizoval hlavné mesto, zastúpené Generálnym investorom Bratislavy, v súlade s programom a prioritami rozvoja hl. mesta SR Bratislavy.

 • Snímek Štefan 007Prvá etapa rozširovania Záhradníckej ulice je skončená (18.11.2008)
  Rozširovanie Záhradníckej ulice v úseku Miletičova – Líščie Nivy sa začalo 20. mája 2008. Počas uplynulých šiestich mesiacov bola vybudovaná nová električková trať, pribudla nová dvojprúdová komunikácia, nové bezbariérové chodníky, cestná svetelná signalizácia a zastávky MHD. Dĺžka realizovanej komunikácie je 790 metrov a dĺžka rekonštruovaných električkových koľají (ktoré boli uvedené do prevádzky 2. septembra 2008) predstavuje 729 metrov.

 • Snímek Štefan 013V mestskej časti Vrakuňa pribudne nová kruhová križovatka (6.10.2008)
  Hlavné mesto Bratislava zintenzívnilo v letných mesiacoch práce na rekonštrukcii križovatky Hradská – Ráztočná – Podunajská – Dvojkrížna v mestskej časti Vrakuňa. Účelom tejto stavby je odstránenie jestvujúcej, nevyhovujúcej križovatky a jej nahradenie modernou kruhovou križovatkou s bezkolíznym riešením. Stavebnými úpravami sa docieli a zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy v križovatke pre všetky druhy automobilovej dopravy.

 • Snímek Kamil 092Opravená Prístavná ulica bude otvorená v piatok predpoludním (24.10.2007)
  V piatok 26. októbra 2007 po 10. hodine bude presmerovaná doprava na štvorpruhovú Prístavnú ulicu. Opravená komunikácia bude zároveň uvedená do prevádzky vrátane cestnej svetelnej signalizácie na Plynárenskej ulici. Stavbu zabezpečovala mestská organizácia Generálny investor Bratislavy, pričom náklady na úpravu starej časti Prístavnej ulice predstavujú 11,15 miliónov korún

 • Dopravné stavbyDopravné stavby v Bratislave v roku 2006 (11.1.2006)
  Výstavba trolejbusovej trate na Dlhé diely, rekonštrukcia električkových tratí na Obchodnej ulici, Hurbanovom a Kapucínskom námestí, ale aj rozšírenie Nábr. arm. gen. L. Svobodu – II. etapa (cca 700 m – 30 miliónov korún), dostavba Vlárskej ulice, či stavba cestnej svetlenej signalizácie na viacerých dôležitých dopravných uzloch - sú najväčšie investície hlavného mesta do dopravnej infraštruktúry v roku 2006. Na zabezpečenie prác súvisiacich s výstavbou nosného dopravného systému je v rozpočte hlavného mesta vyčlenených 120 miliónov korún.

 • Dopravné stavbyDopravné stavby v hlavnom meste SR Bratislave v r. 2005 (2.5.2005)
  Dopravné stavby na území hlavného mesta SR tvoria kľúčovou úlohou v rozvojových projektoch mesta. Takmer dve tretiny úloh z Programu a priorít rozvoja hlavného mesta je zameraných na tvorbu dopravnej infraštruktúry, pričom hlavným zmyslom rozvojových úloh je zlepšiť kvalitu života obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov. Za jednu z najdôležitejších dopravných stavieb v tomto roku mesto považuje dokončenie piateho mosta cez Dunaj v predĺžení Košickej, ktorej investorom je akciová spoločnosť METRO.

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Realizovali sme: > Dopravné stavby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa