Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Hodonínska - Pod násypom - vybudovanie priechodu pre chodcov

18.07.2016
Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečuje pre Hlavné mesto SR Bratislavu vybudovanie priechodu pre chodcov v križovatke ulíc Hodonínska - Pod násypom v MČ Bratislava – Lamač.
 

 
 

Stavba:              „Hodonínska - Pod násypom - vybudovanie priechodu pre chodcov“ v MČ Bratislava – Lamač

                          

Objednávateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,

                           Zastúpené: Generálnym investorom Bratislavy, Záporožská 5, 852 92

                           Bratislava 5

 

Zhotoviteľ:        NOPE, a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava

 

Projektant:       Ing. Ľubomír Budinský - PRO FORM, Martinengova 4, 811 02 Bratislava

 

Stavbyvedúci zhotoviteľa: p. Ľudovít Kukan

 

Technický dozor objednávateľa: Ing. Štefan Strapko


Termín podľa ZOD č. 09/2016: najneskôr do 12.08.2016 (do 1 mesiaca) od odovzdania staveniska


Začiatok výstavby: 18.07.2016


Ukončenie výstavby: 12.08.2016


Z technického hľadiska ide o výstavbu priechodu pre chodcov s bezbariérovou úpravou pre nevidiacich a slabozrakých. Povrch nového chodníka bude z asfaltobetónu ohraničený obrubníkmi. Napojenie nového chodníka na nový priechod pre chodcov je navrhnuté z betónovej dlažby. Priechod pre chodcov cez hlavnú cestu bude zabezpečený osvetlením pomocou svietidiel s výložníkom.

Pre odvedenie dažďovej vody z komunikácie budú medzi vozovkou a chodníkom využité jestvujúce uličné vpusty. Nový chodník bude opatrený trojprvkovým zábradlím.

Stavba je umiestnená na komunikáciách a k ním prislúchajúcich chodníkoch a nachádza sa v MČ Bratislava – Lamač.


Zo stavebného hľadiska pozostáva stavba zo stavebných objektov SO 01 a SO 02.


SO 01 Priechod pre chodcov

Je umiestnený v križovatke ulíc Hodonínska – Pod násypom s napojením na jestvujúce chodníky a časť nového chodníka na Hodonínskej ul. Po jednej strane nového chodníka bude osadené oceľové zábradlie ošetrené vhodným náterom.

  

SO 02 Osvetlenie

Priechodu pre chodcov cez hlavnú cestu Hodonínska bude zabezpečené 2 ks svietidiel s výložníkom.

  

Objekty SO 01 a SO 02 sa realizujú na pozemkoch v katastrálnom území Bratislava – Lamač na parc. č. 617/3 a parc. č. 617/5 vo vlastníctve Slovenskej republiky a pozemku parc. č. 617/4 kde nie je založený list vlastníctva. Jedná sa o zastavané pozemky obce, na ktorých je postavená inžinierska stavba a jej súčasti resp. na ktorom je manipulačná a  skladová plocha.


 

Hodonínska - Pod násypom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.7.2016 / 22.7.2016

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa