Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Sanácia svahu nad Devínskou cestou

04.04.2016
Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečuje pre Hlavné mesto SR Bratislavu výkon technického dozoru nad realizáciou geologických prác - sanáciou svahu nad Devínskou cestou v MČ Bratislava – Karlova Ves.
 

 
 

Stavba:              „Sanácia svahu nad Devínskou cestou“ v MČ Bratislava – Karlova Ves

                          

Objednávateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,

                           Zastúpené: Generálnym investorom Bratislavy, Záporožská 5, 852 92

                           Bratislava 5

 

Zhotoviteľ:        ENVIGEO, a.s., divízia ENVISTAV, Kynceľova 2, 974 11 Banská Bystrica

 

Projektant:      EKOGEOS-SK, s.r.o., Gavlovičova 4, 831 03 Bratislava v súčinnosti s Dipl. Ing. Budinským PRO FORM, Martinengova č. 4, 811 02 Bratislava

 

Hlavný stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Štefan Mlynárik

 

Stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Juraj Pagáč


Technický dozor objednávateľa: Ing. Štefan Strapko


Termín podľa ZOD č. MAGSP 1600007: najneskôr do 30.06.2016 (do 3 mesiacov) od odovzdania staveniska


Začiatok výstavby: 04.04.2016


Ukončenie výstavby: 30.06.2016


Z technického hľadiska ide o riešenie, ktoré je rozdelené do dvoch samostatných častí časovo aj technologicky od seba nezávislých. Stavba je umiestnená medzi komunikáciami Nad Sihoťou a Devínskou cestou a k ním prisluchajucich chodníkoch a nachádza sa v MČ Bratislava – Karlova Ves.


Časť komunikácia rieši opravu cesty Nad Sihoťou v mieste zosuvu a opravu priľahlej komunikácie od začiatku ulice po spevnenú časť riešenú v minulosti. Výstavba spevnenej cesty je vyvolaná požiadavkou obnoviť premávke na zosunom porušenej časti cesty ulice Nad Sihoťou. Odtrhnutá časť komunikácie bude opravená tak, že sa vybuduje 5 železobetónových rebier kolmých na cestu. Tieto rebrá budú prikotvené ku rastlej skale kotvami. Rebrá budú spojené pomocou oceľovej výstuže so zárubným múrom, ktorý bude mať dĺžku cez 18 m a bude zabezpečovať stabilitu opraveného úseku. Na múre bude pomocou kotiev pripevnená rímsa so zvodidlovým zábradlím. Nad touto konštrukciou bude doplnená vozovka s odvodnením dvoma vpustmi.


Časť sanácia svahu rieši opravu zosunutého svahu nad Devínskou cestou. Svah bude sanovaný ukotveným železobetónovým základom na ktorom budú osadené tri rady gabiónov z lomového kameňa, ktoré zabezpečia protieróznu ochranu zosunutého svahu a zároveň bezpečnú premávku na ulici Devínska cesta.
 

Odkazy

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.4.2016 / 22.4.2016

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa