Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Bezbariérova lávka pre peších križovatka Jantárová - Palmová - Ovocná

05.11.2014
Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečovala pre Hlavné mesto SR Bratislavu výstavbu bezbariérovej lávky pre peších v MČ Bratislava – Jarovce.
 

 
 

Stavba:              „Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárová – Palmová - Ovocná“ v MČ Bratislava – Jarovce


Objednávateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,

                           Zastúpené: Generálnym investorom Bratislavy, Záporožská 5, 852 92

                           Bratislava 5


Zhotoviteľ:        COMFING, spol. s r.o., Pod gaštanmi 8, 821 06 Bratislava


Projektant:       PROKOS s.r.o., Ing. Ondrej Májek, Driudská č. 5/A, 851 10 Bratislava

 

Stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Jaroslav Ferko

 

Technický dozor objednávateľa: Ing. Štefan Strapko

 

Termín podľa ZOD č. 16/2014: najneskôr do 31.10.2014 (do 2 mesiacov) od odovzdania staveniska


Začiatok výstavby: 08.09.2014


Ukončenie výstavby: 31.10.2014


Z technického hľadiska išlo o výstavbu lávky s protišmykovou úpravou, ktorá je opatrená bezpečnostným zábradlím. Pre odvedenie dažďovej vody z komunikácie je medzi vozovkou a chodníkom osadená žľabovka. Na konci lávky, v mieste priechodu pre chodcov je zriadená bezbariérová úprava pre nevidiacich a slabozrakých. Napojenie nového chodníka na jestvujúce spevnené plochy je zrealizované z betónovej dlažby. Rekonštruované schody zostali v zásade v jestvujúcej polohe s malým posunom smerom k autobusovým zastávkam MHD.

Zo stavebného hľadiska pozostávala stavba zo stavebných objektov SO 101 a SO 102. 

 

SO 101 Chodník

Je umiestnený na Jantárovej ulici s napojením na jestvujúce schody na Palmovej ul. a je tvorený pätnástimi poľami z filigránových panelov s monolitickou dobetonávkou. Filigrány sú osadené na základových dvojstupňových pätkách zo železobetónu. Pätky boli vybudované do vyhĺbených rýh, na vrstve z podkladného betónu.

 

SO 102 Schody

Predmetom objektu bola rekonštrukcia jestvujúcich terénnych schodov pred priechodom pre peších cez Palmovú ulicu. Konštrukcia schodov zostala rovnaká ako bola pôvodná – betónová dlažba a obrubník. Po oboch stranách schodov je osadené oceľové zábradlie ošetrené vhodným náterom.


Objekty SO 101 a SO 102 sa zrealizovali na pozemkoch v katastrálnom území Bratislava – Jarovce na parc. č. 432/8 vo vlastníctve Hlavného mesta SR, Prim. nám. 1, Bratislava. Jedná sa o zastavané plochy a nádvoria obce, na ktorých je postavená inžinierska stavba a jej súčasti resp. na ktorom je manipulačná a  skladová plocha.


 

Bezbariérová lávka pre peších - Jarovce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 7.11.2014 / 7.11.2014

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa