Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Rekonštrukcia objektu na Radlinského ulici 53 v MČ Bratislava – Staré Mesto

radlinského
Mestská príspevková organizácia GIB ( Generálny investor Bratislavy ) zabezpečovala pre Hlavné mesto SR Bratislavu rekonštrukciu objektu bývalej materskej škôlky na Radlinského 53 v MČ Bratislava – Staré Mesto.
 

 
 

Názov stavby: „ Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53 „ v MČ Bratislava – Staré Mesto

 

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

 

Obstarávateľ: Generálny investor Bratislavy

 

Projektant: Stapring s.r.o.

 

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby – ekol. podnik a.s.

 

Začiatok výstavby: 24. 04. 2013

 

Ukončenie výstavby: 05. 09. 2013

 

Popis: Účelom stavby bolo zrekonštruovanie bývalej materskej škôlky pre  novo navrhnuté využitie základnej umeleckej školy – výtvarný odbor.

Pri rekonštrukcii bolo nutné zohľadniť, že stavba je umiestnená v pamiatkovej zóne MČ Bratislava – Staré Mesto a je mestskou pamätihodnosťou.

Rekonštruovaný objekt je trojpodlažná murovaná budova, ktorá má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia.

Rekonštrukčné práce pozostávali z búracích prác, ktoré spočívali vo vybúraní nášľapných vrstiev podláh ,v niektorých miestnostiach z dôvodu výšky aj vrátane betónovej mazaniny, odstránené boli aj olejové nátery stien, obklady, čiastočne omietky a v 1.podzemnom podlaží boli vybúrané v celom rozsahu. V celom objekte boli zdemontované všetky rozvody inžinierskych sietí.

V rámci rekonštrukcie sa urobili nové rozvody zdravotechniky ( voda, kanalizácia, plyn ), vrátane zariaďovacích predmetov, nové vedenia elektroinštalácie s novými svietidlami, vypínačmi a zásuvkami. V rámci rozvodov slaboprúdu sa zabudovala nová štrukturovaná kabeláž. Objekt má novú plynovú kotolňu a nové rozvody kúrenia, vrátane radiátorov. V objekte sú nové PVC podlahy, keramické dlažby a obklady, čiastočne omietky a v celej budove nové maľby. Komunikačné priestory sú oddelené na jednotlivých poschodiach od ostatných priestorov drevenými zasklenými stenami a schody majú nové oceľové zábradlie. V celej budove sú vymenené výplne otvorov za nové plastové okná a hliníkové vstupné dvere a taktiež všetky interiérové dvere. Na oknách 1. podzemného podlažia sú osadené nové kovové mreže. Z dôvodu nadmernej vlhkosti, ktorá vznikla nevyužívaním objektu, bolo 1. podzemné podlažie opatrené sanačnou omietkou. Vzhľad, nová povrchová úprava a farebnosť fasády budovy boli pri realizácii prispôsobené požiadavkám štátneho dohľadu Krajského pamiatkového úradu. Na oknách 1. podzemného podlažia boli vo fasáde osadené nové kovové mreže.

V rámci rekonštrukcie bolo opravené aj staticky narušené parcelové murované oplotenie, opravený a natrený plot z Mýtnej ulice a upravené spevnené plochy nachádzajúce sa vo dvore.

 
Kontakt: Ing. Jozef Tóth
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 14.2.2014 / 14.2.2014

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Realizovali sme: > Byty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa