Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Vybudovanie verejných WC v Devíne na Muránskej ulici

Devín - WC
Mestská príspevková organizácia GIB ( Generálny investor Bratislavy ) zabezpečovala na základe Memoranda o spolupráci a podieľaní sa na financovaní pre Hlavné mesto SR Bratislavu a pre správcu objektu MČ Bratislava - Devín odstránenie havarijného stavu a výstavbu verejných WC na Muránskej ulici v MČ Bratislava - Devín.
 

 
 

Názov stavby    : „ I. etapa – oprava havarijného stavu verných WC “, „ Vybudovanie verejných WC “ v MČ Bratislava – Devín

 

Stavebník              :   Hlavné mesto SR Bratislava

 

Obstarávateľ         :   Generálny investor Bratislavy

 

Projektant               :  Ing. arch. Stanislav Spáčil

 

Zhotoviteľ               :  Alfastavba s.r.o.

 

Začiatok výstavby   : 06. 08. 2013

 

Ukončenie výstavby: 02. 12. 2013

 

Popis: Vzhľadom na potreby rozvoja cestovného ruchu v MČ Bratislava – Devín, ktorá je vďaka výnimočnému historickému hľadisku a prírodným kvalitám okolia Hradu Devín exponovanou lokalitou, bolo nutné sfunkčnenie a modernizácia pôvodných verejných WC.

            Prvou etapou stavby bola realizácia opravy havarijného stavu, ktorá pozostávala zo stavebných prác na odstránení starých nevyhovujúcich premočených konštrukcií podláh a priečok, nevyhovujúcich hydroizolácií. Realizáciou vodorovných a zvislých hydroizolácii, zhotovením všetkých izolačných vrstiev plochej strechy, jej vyspádovaním a osadením ukončení klampiarskymi prvkami  bolo potrebné zabrániť ďalšiemu vlhnutia stavby. Vytvorenie systému drenáži bolo z dôvodu zachytenie vody zo svahu. Vnútorné rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácií sa nahradili novými.

            Stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie a modernizácie pôvodných verejných WC prebiehali súbežne s prácami I. etapy. Realizovali sa búracie práce a práce na vyčistení objektu na nosnú konštrukciu. Odstránené boli zábradlia a náletová zeleň na konštrukcii objektu. Vybudovali sa nové vstupné schody a prístupová rampa pre imobilných, zhotovili sa nášľapné vrstvy podláh v exteriéry a interiéry objektu. Zrealizovali sa keramické obklady vnútorné omietky a fasáda spolu s obnovou umeleckého diela reliéfu pri vstupe do objektu. Boli osadené nové výplne otvorov, predeľujúce steny kabín WC a zabudované zariaďovacie predmety. Vyrobené a namontované boli kovové zábradlia a madlá. Na záver sa realizovali terénne úpravy.

 
Kontakt: Ing. Jozef Tóth
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 14.2.2014 / 14.2.2014

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Realizovali sme: > Byty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa