Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Nové nájomné byty v Petržalke

29.01.2014
Mestská príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečoval pre Hlavné mesto SR Bratislava výstavbu bytového domu na Čapajevovej ulici v Petržalke.
 

 
 

Informácia o nájomných bytoch v MČ Bratislava-Petržalka

  

Stavba:                                    Nájomné byty na Čapajevovej ulici, MČ Bratislava-Petržalka“

Miesto:                                    Mestská časť Bratislava – Petržalka

Odovzdanie staveniska:            07.05.2013

Termín ukončenia prác:            predpokladaný 08/2014 

Zhotoviteľ projektu:                 Stapring a.s., Piaristická 2, Nitra

Zhotoviteľ stavby:                    OTYK invest, s.r.o., Námestie sv. Františka 18B, Bratislava 

Počet nadzemných podlaží:                  9 NP

Počet bytov:                                         48 b.j.

z toho                                                  16 b.j. - 1-izbových

                                                           32 b.j. - 2- izbových

Podlahová plocha bytov celkom:          2666,10 m2

Priemerná podlahová plocha bytu:        55,54 m2

Počet parkovacích miest:                     68 odstavných státí

 

Stavebné objekty: SO 01 Bytový dom, SO 02 Spevnené plochy, SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizácia, SO 05 Odlučovač ropných látok + kanalizácia, SO 06 Tepelná prípojka, SO 07 NN prípojka, SO 08  Verejné osvetlenie, SO 09 Telefónna prípojka, SO 11 Kontajnerové stojisko, SO 12 Sadové úpravy, SO 13 Detské ihriská 

 

Architektonické riešenie: Bytový dom je navrhnutý s 9 NP bez suterénu. Na prízemí je riešená domová a technická vybavenosť objektu. V ostatných podlažiach sú umiestnené byty. Na 2 NP je riešený 1 byt pre invalidov.

 

Realizácia:

SO 01 Bytový dom: zrealizovaná hrubá stavba a strecha. V súčasnosti sa v bytovom dome vykonávajú nasledovné stavebné práce: elektroinštalácie, zdravotechnika – rozvody, ústredné kúrenie a vzduchotechnika. 

SO 02 Spevnené plochy: zrealizované cca na 60%

SO 03 Vodovodná prípojka: zrealizovaná

SO 04 Kanalizácia: zrealizovaná

SO 05 Odlučovač ropných látok + kanalizácia: zrealizovaná

SO 06 Tepelná prípojka: zrealizovaná

SO 07 NN prípojka: zrealizovaná

SO 08 Kanalizácia: zrealizovaná

SO 09 Telefónna prípojka: zrealizovaná

SO 11 Kontajnerové stojisko

SO 12 Sadové úpravy

SO 13 Detské ihriská

  

Bratislava, 12.02.2014

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 13.2.2014 / 13.2.2014

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Realizovali sme: > Byty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa