Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Stavba "Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova" bola dokončená

11.12.2011
Realizáciou SO 04 Preložka TV Pražská - Stromova a dokončením SO 06 Ovládanie výhybiek počas výluky v dňoch 10. - 11.12.2011 sa ukončila výstavba TT Pražská - Hroboňova.
 

 
 

Napojením na existujúcu trolejovú sieť na Pražskej ulici cez elektrickú rozbočnú výhybku (s odbočením na Stromovu) bola počas víkendu 10. - 11. decembra 2011 dokončená nová trolejbusová trať Pražská - Brnianska - (Prokopa Veľkého) - Hroboňova. Výstavba novej trate s trolejovým vedením dĺžky cca 2,6 km (jednostopo) a dĺžky cca 1,0 km (dvojstopo) prebiehala od augusta 2011 a jej realizáciu zabezpečovala firma ELZA a.s., Bratislava. V rámci montáže TV sa osadilo 92 ks nových oceľových trubkových trakčných stožiarov s prírubou, včítane výložníkov a svietidiel pre verejné osvetlenie. Okrem priameho obojsmerného prepojenia Pražskej a Hroboňovej ulice sa na novej trati nachádza aj trolejová slučka v trase Brnianska - Prokopa Veľkého - Hroboňova - Brnianska. Novovybudovaná trať je napájaná z meniarne vo vozovni Hroboňova, ktorá bola pre tento účel rozšírená o dve vývodové napájačové polia.

Od 19 .decembra 2011 až do 31.januára 2012 bude na novej trati prebiehať skúšobná prevádzka, počas ktorej budú po nej vedené manipulačné výjazdy a dojazdy trolejbusov z/do vozovne Hroboňova. Nový grafikón v trasovaní riadnych liniek v súvislosti so zavedením prepravy cestujúcich po novej trati bude realizovaný v prvých mesiacoch roka 2012.

Súčasťou výstavby novej trate bola aj kompletná rekonštrukcia vonkajšieho trolejového vedenia vo vozovni Hroboňova (predný a zadný dvor) v celkovej dĺžke cca 3 km. Vyšší komfort pri manipulácii s trolejbusmi vo vozovni poskytnú aj nové rádiovo ovládané trolejové výhybky v počte 15 ks a z panelu ovládania v hale 12 ks. Počas rekonštrukcie fungovala vozovňa Hroboňova v obmedzenom režime, pričom takmer všetky krátke trolejbusy Škoda 14 Tr boli vypravované z vozovne Trnávka. Plná prevádzka vozovne Hroboňova bola obnovená od 12. decembra 2011.

Ďalším projektom na dobudovanie trolejbusových tratí, ktorý by mal byť spolufinancovaný z Operačného programu Bratislavský kraj, je dostavba trolejbusovej trate v úseku Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Patrónka. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie žiadostí podaných v príslušnej výzve. V prípade poskytnutia nenávratného finančného príspevku na tento projekt a bezproblémovej realizácie projektu, by mohla byť zavedená obojsmerná premávka trolejbusov v úseku Vojenská nemocnica - Patrónka v priebehu roka 2013.

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 15.12.2011 / 15.12.2011

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa