Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Realizácia prác I. časti TT v úseku Hroboňova - Prokopa Veľkého

26.08.2011
Dňom 23.08.2011 sa začala realizácia stavby TT Pražská - Hroboňova. Stavenisko je vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením na Pražskej ulici v odbočení na Kramáre s pokračovaním na Brniansku ul. ku svetelne riadenej odbočke z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého a Hroboňovu ulicu, vrátane vozovne Hroboňova. Z technického hľadiska ide o novú trolejbusovú trať z vozovne Hroboňova, cez Hroboňovu ulicu na ulicu Brniansku a Pražskú, s napojením na jestvujúcu trolejbusovú trať z Kramárov na Pražskej ulici, za jej vyústením z podjazdu od Kramárov.
 

 
 

Rozsah prác na stavenisku:

Počas výstavby budú dočasným dopravným značením vyznačené pracoviská a bude tým čiastočne obmedzená doprava v jednom jazdnom pruhu (Hroboňova, Pražská, Brnianska). Výstavba bude prebiehať z dôvodov rýchlej realizácie súčasne na niekoľkých lokalitách:

a)      v miestach realizácie nových trakčných stožiarov a verejného osvetlenia

b)      na vonkajších priestoroch vozovne Hroboňova

c)      v miestach realizácie napájacích vedení

d)      v meniarni Hroboňova dozbrojenie technologického zariadenia


Stavba pozostáva z :

1. - Realizácie nových trakčných stožiarov na trati, s výložníkmi alebo prevesmi, na ktoré sa uchytí trolejové vedenie navrhovanej trolejbusovej trate včítane armatúr a  príslušenstva. Trakčné stožiare budú zároveň slúžiť pre verejné osvetlenie komunikácii. Vo vozovni trolejbusov Hroboňova bude nové trolejové vedenie s prevesmi, závesmi a armatúrami, uchytené na jestvujúcich trakčných stožiaroch

2. - Ovládania výhybiek trolejového vedenia na trati a vo vozovni. Ovládanie výhybiek so signalizáciou vo vozovni bude zároveň slúžiť na stavanie cesty pri vjazde ako aj výjazde trolejbusov z vozovne.

3. - Signalizácie beznapäťového stavu vo vnútorných priestoroch vozovne (garáže, udržovňa), ktorá zabezpečí bezpečnosť a ochranu pracovníkov pred úrazom elektrickej energie.

4. - Verejného osvetlenia komunikácii kde je budované nové trolejové vedenie navrhovanej trate.

5. - Uloženia napájacích vedení do voľného výkopu v úseku od meniarne Hroboňová k traťovým rozvádzačom a napájacím bodom.

6. - Dozbrojenia technologickej časti meniarne Hroboňova o dve vývodové napájačové polia a s tým súvisiacich montáži a drobných stavebných úprav meniarne.

 

Zo stavebného hľadiska pozostáva stavba zo stavebných objektov SO 03 až SO 11 a  prevádzkového súboru PS 01, ktorý tvorí doplňkové resp. technické vybavenie k stavebným  objektom. V I. časti sa postupne zrealizujú nasledovné stavebné objekty:

SO 05.10 Trolejové vedenie na trati, SO 607 NV Hroboňova - Pražská, SO 609 Preložka VO - Hroboňova vrátane kabelových prechodov na uliciach Úprkovej, Kubániho, Prokopa Veľkého a Hroboňovej, SO 07 NV Hroboňova - Pražská vrátane kabelových prechodov na uliciach Bohúňova, Hroboňova a Krčméryho. 


Stavba je pozemným objektom a bude sa realizovať prevažne ručným spôsobom v kombinácii so strojným zabezpečením (rýpadlá, radlice, kompresory, žeriavy, zdvíhacie plošiny, domiešavače, ponorné vibrátory, zvarovací agregát, prenosné elektrocentrály a pod.).

 

Realizácia I. časti TT Pražská - Hroboňova

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 5.9.2011 / 5.9.2011

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa