Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Rekonštrukcia Záhradníckej ulice v úseku Miletičova - Líčšie nivy na 4 pruh bola slávnostne ukončená

28.08.2009
Zámerom rekonštrukcie Záhradníckej ul. bolo zvýšiť jej dopravnú kapacitu, rozšíriť ju z dvojpruhovej obojsmernej komunikácie na štvorpruhovú komunikáciu a tým vytvoriť celú trasu radiály Záhradníckej a Ružinovskej až po napojenie na Vrakunskú cestu. Súčasťou rekonštrukcie bolo vybudovanie cestných svetelných signalizácií, prestavba električkovej trate, nových zástaviek MHD, chodníkov a potrebných prekládok inžinierskych sietí do nových trás.
 

 
 

Dnes bola oficiálne dokončená rekonštrukcia tohto úseku na 4 pruh, pričom súčasne bola zrekonštruovaná aj električková trať, ktorá je zatrávnená. Zároveň bola dnes ráno obnovená aj dopravná premávka, vrátne mestskej hromadnej dopravy.

 

Celá stavba bola rozdelená do dvoch etáp, pričom prvá etapa sa začala 20.05.2008 s prácami, ktoré podmieňovali výluku električkovej a trolejbusovej dopravy. Tieto práce boli ukončené v auguste 2008 a električková trať bola slávnostne otvorená a spojazdnená dňa 2. septembra 2008. Postupne sa zrealizovali stavebné práce na dokončení novej dvojpruhovej komunikácie, ktorá bola uvedená do užívania 18.11.2008. Súčasťou novej komunikácie okrem nových chodníkov s bezbarierovými úpravami, cestných svetelných signalizácií, nového verejného osvetlenia, zastávok MHD boli aj vodovodné siete pre BVS a.s.

           

Stavba pokračovala druhou etapou  - rekonštrukciou vodovodných sietí, ktorá sa začala 16. 3. 2009 prípravnými prácami a výkopmi na trávnatých plochách Záhradnícka – Jégého a  Záhradnícka – Miletičova (parčík pri trhovisku Miletičova). Od 23. 03. 2009 do 29. 03. 2009 bola realizácia prípravných prác v križovatke Záhradnícka – Mraziarenská v deliacom ostrovčeku (príprava na obojsmernú premávku po novej dvojpruhovej komunikácií) a vybudovanie prejazdu cez električkovú trať za Slovanetom v smere do Ružinova bez podstatného obmedzenia dopravy (znížená rýchlosť, práce na cestách).

 

Tieto práce boli potrebné pre uzatvorenie „starej“ Záhradníckej ulice, kde sa najskôr zrealizovala pokládka nového vodovodného potrubia a nadväzne sa zrealizovala rekonštrukcia povrchu jestvujúcej komunikácie s novými obrubníkmi, s uličnými vpustami a z časti sa osadilo zábradlie pozdĺž celej komunikácie. V období od 15.07.2009 až do 25.08.2009 boli realizované stavebné práce na rekonštrukcii vodovodného potrubia na Miletičovej ul.

 

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Združenie Záhradnícka.

 

Rozpočtový náklad:                    I. etapy :           180 229 tis. Sk            5 983  tis. EUR

                                                       II. etapy  :           49 000 tis  Sk         1 626  tis. EUR

                           

Spolu:                                            I.+II. :                 229 229 tis. Sk        7 609  tis. EUR
 

Slávnostné otvorenie Záhradníckej ulice II. etapy

Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 23.9.2009 / 27.8.2009

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa