Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Druhá etapa rekonštrukcie starej časti Záhradníckej ulice má za sebou prvé kolaudácie

16.07.2009
Od marca tohto roku pokračuje hlavné mesto v druhej etape rekonštrukcie Záhradníckej ulice (starej časti). Cieľom tejto etapy je vytvorenie dvojpruhovej komunikácie v smere von z mesta v úseku Miletičova – Líščie nivy. Druhá etapa je dokončením projektu rozšírenia Záhradníckej ulice na štvorpruhovú komunikáciu, ktorý hlavné mesto prostredníctvom svojej organizácie GIB (Generálny investor Bratislava) začalo realizovať v máji roku 2008.
 

 
 

Rekonštrukcia starej časti Záhradníckej ulice pokračovala rekonštrukciou vodovodných sietí, ktorá sa začala 16. marca 2009 prípravnými prácami a výkopmi na trávnatých plochách Záhradnícka – Jégého a  Záhradnícka – Miletičova (parčík pri trhovisku Miletičova). Od 23. marca 2009 do 29. marca 2009 sa urobili prípravné práce v križovatke Záhradnícka – Mraziarenská v deliacom ostrovčeku (príprava na obojsmernú prevádzku po novej dvojpruhovej komunikácií) a vybudoval sa prejazd cez električkovú trať za Slovanetom v smere do Ružinova.

 

Tieto práce boli potrebné pre uzatvorenie „starej“ Záhradníckej ulice, kde sa najskôr uložilo nové vodovodné potrubie v ryhe a následne sa zrekonštruoval povrch jestvujúcej komunikácie, s novými obrubníkmi, s uličnými vpustami a z časti sa osadilo zábradlie pozdĺž celej komunikácie. Uzávierka komunikácie „stará“ Záhradnícka v úseku od Miletičovej ulice až po Mraziarenskú  ulicu bola od 30. marca 2009 s trvaním do polovice júla 2009. Výjazdy z Ružovej doliny, Zelinárskej a Mraziarenskej ulice smerom do „starej“ Záhradníckej ulice boli postupne uzatvorené. Doprava bola presmerovaná po obchádzkových trasách.

 

14. júla 2009 sa uskutočnilo kolaudačné konanie na stavebné objekty od križovatky Miletičova ulica – koniec trasy – stará Záhradnícka, rekonštrukcia ulice Ružová dolina a rekonštrukcia Zelinárskej ulice. Na tieto stavby je už vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

 

V období od 15. júla 2009 do 31. augusta 2009 sa bude rekonštruovať vodovodné potrubie na Miletičovej ulici. Z tohto dôvodu je počas výstavby čiastočne obmedzená automobilová doprava a MHD v križovatke Záhradnícka – Miletičova a úplne uzatvorená časť Miletičovej ulice od križovatky Záhradnícka ulica v smere na Trnavské Mýto. Časť novej komunikácie Záhradníckej od Jégeho ulice po Miletičovu ulicu je uzatvorená. Doprava je presmerovaná na zrekonštruovanú „starú“ Záhradnícku ulicu. Od križovatky Záhradnícka - Jégeho sú prejazdné všetky pruhy Záhradníckej ulice. Po vybudovaní vodovodného potrubia budú dokončené povrchové úpravy komunikácie na Miletičovej ulici a dokončí sa zostávajúca časť Záhradníckej ulice pred križovatkou s Miletičova ulicou v smere do Ružinova.

 

Účelom rekonštrukcie Záhradníckej ulice  je zvýšenie jej dopravnej kapacity, rozšírenie z dvojpruhovej obojsmernej komunikácie na štvorpruhovú komunikáciu a tým vytvorenie celej trasy radiály Záhradníckej a Ružinovskej až po napojenie na Vrakunskú cestu. Náklady na druhú etapu rekonštrukcie Záhradníckej ulice predstavujú sumu 1 327 757 Eur.

 

Celá stavba rozširovania Záhradníckej ulice sa začala 19. mája 2008 s prácami, ktoré podmieňovali výluku električkovej a trolejbusovej dopravy. Tieto práce boli ukončené v auguste 2008 a električková trať bola otvorená a spojazdnená 2. septembra 2008. Postupne sa realizovali stavebné práce na dokončení novej dvojpruhovej komunikácie, ktorá bola uvedená do užívania 18. novembra 2008. Súčasťou novej komunikácie sú nové chodníky s bezbarierovými úpravami, cestné svetelné signalizácie Záhradnícka – Miletičova (úprava), Záhradnícka – Jégého,  Záhradnícka – Mraziarenská, nové verejné osvetlenie, zástavky MHD. Zhotoviteľom stavby je Združenie Záhradnícka.

 

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 16.7.2009 / 14.7.2009

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa