Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Generálny investor Bratislavy opraví povrchy na dôležitých dopravných tepnách hlavného mesta

11.11.2008
Hlavné mesto SR Bratislava v tomto roku výrazne investuje finančné prostriedky do obnovy a opravy komunikácií. V prvej etape hlavné mesto sústredí pozornosť na dôležité dopravné tepny, ktoré si vyžadujú urýchlenú obnovu ako sú napríklad Šancová ulica alebo Limbová ulica a pod. Náklady na prvú etapu obnovy vozoviek, ktorá sa bude realizovať v roku 2009, predstavujú čiastku 7 miliónov eur.
 

 
 

Generálny investor Bratislavy zabezpečí v roku 2009 obnovu povrchov nasledujúcich komunikácií:

 

Názov komunikácie

Úsek

Predpokladaný termín opráv

Organizácia dopravy

Pražská

 

od Šancovej po Stromovú – celá šírka,

dĺžka 1077m

1.7.-1.9.2009                            

čiastočné uzávierky jazdných pruhov – doprava vedená vždy po zostávajúcich  voľných jazdných pruhoch v oboch smeroch

Stromová

od Pražskej po Vlársku – celá šírka,

dĺžka 702,7 m

1.9.- 11.10.2009 

zjednosmernenie cestnej premávky a spojov MHD cez Kramáre, jazda vždy len v jednom jazdnom pruhu, v čase jednosmernej premávky na Stromovej bude Limbová obojsmerná (okrem MHD)

Limbová

 

od Vlárskej po Lamačskú – celá šírka,

dĺžka 812 m

1.9.- 30.9.2009

 

zjednosmernenie cestnej premávky a spojov MHD cez Kramáre, jazda vždy len v jednom jazdnom pruhu, v čase jednosmernej premávky na Limbovej bude Stromová obojsmerná (okrem MHD)

Šancová

 

 

od Pražskej po Trnavské mýto – celá šírka,

dĺžka 1672 m

 

1.7. – 1.9.2009

čiastočné uzávierky jazdných pruhov – doprava vedená vždy po zostávajúcich voľných jazdných pruhoch v oboch smeroch

Mýtna

 

od Račianskeho mýta po Štefanovičovú- celá šírka,

dĺžka 652,2 m

1.9.- 30.9.2009

postup výstavby je závislý od postupu stavebných prác na rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie investora BVS

úsek od Račianského mýta po Vazovovu čiastočná uzávierka jedného jazdného pruhu-doprava vedená po vedľajšom jazdnom pruhu

Úsek od Vazovovej po Štefanovičovu – zjednosmernenie cestnej premávky a spojov MHD cez  ul. I. Karvaša, Rad-

linského a Vazovovu

Ružinovská

 

od Bajkalskej po Astronomickú – celá šírka

dĺžka 2624,4 m

1.7.- 15.11.2009

 

čiastočné uzávierky jazdných pruhov – doprava vedená vždy po zostávajúcich  voľných jazdných pruhoch v oboch smeroch, dočasne budú zaslepené napojenia niektorých bočných komunikácií do Ružinovskej ako aj prejazdy cez električkové teleso

Mickiewiczova

 

od Obchodnej po Špitálsku – celá šírka,

dĺžka 435 m

1.8.- 15.8.2009

 

úsek od Špitálskej po ul. 29. augusta – úplná uzávierka cestnej dopravy a MHD cez víkend – obchádzka cez Špitálsku a ul. 29 augusta.

Úsek 29. augusta – Obchodná úplná uzávierka pre cestnú dopravu (MHD bude premávať) cez víkend,

realizácia prác musí byť uskutočnená počas dvoch víkendov

 

 

 

 

 

V rámci obnovy povrchov komunikácií bude vykonaná výmena poškodených obrubníkov,  frézovanie živičných krytov v hrúbke 12 cm na Pražskej, Šancovej, Mýtnej a Mickiewiczovej (resp. 10 cm na Ružinovskej a 8 cm na Stromovej a Limbovej), vyspravenie podkladu, postrek živičným spojovacím asfaltom, pokládka dvoch nových asfaltových vrstiev z modifikovaného asfaltu, ktoré budú opatrené vystužovacou mrežou GLASGRID. Niektoré jazdné pruhy zaťažené hlavne mestskou dopravou na Pražskej a Šancovej budú realizované ako betónové, vykoná sa výšková úprava vývodov inžinierskych sietí a uličných vpustí a obnova vodorovného dopravného značenia.

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 11.6.2009 / 11.6.2009

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa