Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Prvá etapa rozširovania Záhradníckej ulice je skončená

Snímek Štefan 007
Rozširovanie Záhradníckej ulice v úseku Miletičova – Líščie Nivy sa začalo 20. mája 2008. Počas uplynulých šiestich mesiacov bola vybudovaná nová električková trať, pribudla nová dvojprúdová komunikácia, nové bezbariérové chodníky, cestná svetelná signalizácia a zastávky MHD. Dĺžka realizovanej komunikácie je 790 metrov a dĺžka rekonštruovaných električkových koľají (ktoré boli uvedené do prevádzky 2. septembra 2008) predstavuje 729 metrov.
 

 
 

Počas druhej etapy – rok 2009 – doprava bude presmerovaná na novú  dvojpruhovú komunikáciu a na jestvujúcej Záhradníckej ulici sa uskutoční rekonštrukcia povrchu, vrátane nových obrubníkov, odvodnenia, ochranného zábradlia a rekonštrukcie vodovodného potrubia pod komunikáciou. Náklady na celú stavbu predstavujú sumu 160 miliónov korún /5 311 027 €. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ stavebných prác Združenie Záhradnícka.

 

Rozšírenie dôležitej dopravnej tepny v úseku Miletičova – Líščie Nivy , spájajúcej Ružinov so širším centrom mesta na štvorpruhovú komunikáciu, zabezpečí v prvom rade bezpečnosť chodcov. Na križovatke s Jégeho je osadená svetelná signalizácia, ktorá zlepšuje bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez komunikáciu a zároveň zlepšuje bezpečnosť predovšetkým ľavého odbočenia v smere z centra mesta do Jégeho ulice a vychádzania z tejto ulice na Záhradnícku (doteraz sa muselo prechádzať bez svetelnej signalizácie cez električkovú trať). Rozšírenie komunikácie v tomto uzle bude teda komfortnejšie aj z toho dôvodu, že autá prichádzajúce z Ružinova budú plynule pokračovať až k svetelnej križovatke s Jégeho ulicou v dvojpruhu a bezkolízne s električkovou traťou, ktorú museli križovať smerom ku križovatke s Miletičovou ulicou.

 

Celá stavba je rozdelená do dvoch etáp, pričom prvá etapa predstavovala realizáciu stavebných prác na vybudovanie novej električkovej trate a s tým súvisiace prekládky inžinierskych sietí, vybudovanie novej dvojpruhovej  komunikácie v dnešnom zelenom páse. Koľajnice električkovej trate boli uložené na železobetónových podvaloch s pružným upevnením v dĺžke 729 m, boli vybudované a zrekonštruované 4 električkové a 5 trolejbusových zastávok vrátane prístreškov a automatov na cestovné lístky. Na novej dvojpruhovej komunikácii v mieste zastávok MHD je použitá betónová ražba creteprint.

 

Vybudovala a zrekonštruovala sa cestná svetelná signalizácia na križovatkách Záhradnícka – Miletičova ul.; Záhradnícka – Jégého ulica a Záhradnícka – Mraziarenská. Pribudli nové chodníky a bezbariérové priechody pre chodcov na ploche 2 470 m2 a rekonštrukcia porušených chodníkov o ploche 1 170 m2.

 

Realizácia stavebných prác si vyžiadala výluku električkovej dopravy v termíne od 29.06.2008 do 01.09.2008 a čiastočne aj dopravné obmedzenia pre trolejbusovú dopravu v úseku Miletičova – Jégého ul. Výluku električiek od Trnavského mýta do Ružinova využil Dopravný podnik BA na rekonštrukciu električkovej trate na Miletičovej ulici.

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 18.11.2008 / 18.11.2008

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa