Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

V mestskej časti Vrakuňa pribudne nová kruhová križovatka

Snímek Štefan 013
Hlavné mesto Bratislava zintenzívnilo v letných mesiacoch práce na rekonštrukcii križovatky Hradská – Ráztočná – Podunajská – Dvojkrížna v mestskej časti Vrakuňa. Účelom tejto stavby je odstránenie jestvujúcej, nevyhovujúcej križovatky a jej nahradenie modernou kruhovou križovatkou s bezkolíznym riešením. Stavebnými úpravami sa docieli a zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy v križovatke pre všetky druhy automobilovej dopravy.
 

 
 

„Hlavným cieľom výstavby tejto kruhovej križovatky je predovšetkým zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky  zrovnoprávnením vozidiel prichádzajúcich zo všetkých smerov. Premávka motorových vozidiel nie je a ani nebude počas výstavby z križovatky vylúčená, preto žiadam vodičov o trpezlivosť a pochopenie. Po dokončení tejto stavby pribudne pre Bratislavčanov ďalšia dopravná stavba, ktorá prinesie pre túto časť hlavného mesta zvýšenie kvality dopravy“, povedal v súvislosti s výstavbou primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.

 

V súčasnosti sa robia stavebné práce na preložkách dotknutých inžinierskych sietí v okružnej križovatke a preložke verejného osvetlenia na celej stavbe. Dáva sa obrusná vrstva asfaltu v kruhovej križovatke, robí sa stredový deliaci pás v dĺžke cca 145 m na Dvojkrížnej ulici  a stredový deliaci pás od kruhovej križovatky v dĺžke cca 80 m na Hradskej ulici. V priebehu ďalších dní sa začne robiť nová styková križovatka ulíc Hradská a Podunajská.

 

Celá stavba by mala byť dokončená do konca novembra 2008. Rozpočtový náklad stavby predstavuje sumu 55 miliónov SK/ 1 825 665,54 Eur, výkup pozemkov súvisiacich so stavbou predstavuje sumu 12 miliónov Sk/ 398327,03 Eur. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ projektov Banské projekty s.r.o., Bratislava a zhotoviteľ stavby Združenie EUROVIA – Stavby silnic a železnic, EUROVIA–cesty a.s., závod Bratislava.

 

S realizáciou stavby sa začalo koncom roka 2006 preložkou oplotenia športového areálu. Realizácia ostatných stavebných objektov bola podmienená plynulým pokračovaním stavebných prác na Okružnej križovatke Hradská, Ráztočná, Dvojkrížna, čo vzhľadom na problémy v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov nebolo možné zabezpečiť. Preto sa v roku 2007 pokračovalo s realizáciou stavebných prác na zosilnení mosta cez Malý Dunaj a preložkou vodovodu na moste, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie príslušných stavebných úradov.

 

Až po vyriešení majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a vydaní stavebného povolenia sa v roku 2008 mohlo pokračovať s realizáciou stavebných prác na okružnej križovatke Hradská, Ráztočná, Podunajská, prekládkou jestvujúcich inžinierskych sietí a stykovou križovatkou ulíc Hradská, Podunajská.

 

Stavba sa začína na spojnici obrúb chodníkov na križovatke Hradskej ulice a ulice k čistiarni odpadových vôd pred mostom cez vodný tok Malý Dunaj, pokračuje po moste, ďalej okružnou križovatkou ulíc Hradská, Ráztočná, Dvojkrížna a končí stykovou križovatkou ulíc Hradská, Podunajská.

 

Súčasťou stavby je i spojnica ulíc Hradská, Dvojkrížna, s parkoviskom pre osobné vozidlá, cesty pre cyklistov a chodcov, preložka oplotenia športového areálu, preložka verejného osvetlenia, preložky dotknutých inžinierskych sietí, preložka autobusovej niky na Podunajskej ulici a úprava plôch.

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 6.10.2008 / 6.10.2008

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa