Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Hlavné mesto oficiálne prevzalo 95 obecných bytov na Dlhých dieloch

Obecné byty
Generálny investor Bratislavy dnes (27. apríla 2005) odovzdal hlavnému mestu SR Bratislave 95 bytov v novopostavenom obytnom dome na Janotovej-Tománkovej ulici na Dlhých dieloch v mestskej časti Karlova Ves. GIB postavil byty za 123 000 tis. Sk.-, z toho štátna dotácia predstavuje 33 537 tis. Sk.-. Bytový dom postavila spoločnosť OTYK-invest spol s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Realizácia stavby sa začala v apríli 2004.
 

 
 

Objekt sa skladá zo 14 stavebných objektov a hlavný stavebný objekt - bytový dom je 9 podlažný s 1 podzemným podlažím s odovzdávacou stanicou tepla, elektrickou rozvodňou. Je rozdelený na 2 dilatačné celky: “A” chodbového typu a “B” schodišťového typu. Prístup do objektu je z Tománkovej.

 

Celková plocha bytov je 5473,54 m2. V objekte bytového domu sa nachádza 12 ks garážových stojísk na 1 nadzemnom podlaží, celkový počet parkovacích stojísk, ktoré prislúchajú k bytovému domu je 85 stojísk, z toho 3 parkovacie stojiská sú vyhradené pre telesne postihnutých.

 

Súčasťou stavby sú aj objekty: obslužná komunikácia, chodníky, spevnené plochy, parkovacie miesta, verejné osvetlenie, prípojky plynu, telefónu, NN, vody a kanalizácie, teplovodná prípojka, kontajnerové stojiská, sadové úpravy, detské ihrisko a oporné múry, ktoré bolo potrebné realizovať vzhľadom na náročný svahovitý terén.

 

Na stavbu bola pridelená štátna dotácia v zmysle zmluvy medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavným mestom SR Bratislavy z októbra 2004

na obstaranie nájomných bytov vo výške                        30 648 tis. Sk

na podporu výstavby technickej vybavenosti                    2 889 tis. Sk

v celkovej hodnote                                                        33 537 tis. Sk

 

Počas realizácie prebiehali pravidelné kontrolné dni, kde za účasti zhotoviteľa, investora, projektanta a ďalších účastníkov výstavby sa riešili vzniknuté technické problémy a vyhodnocoval sa odsúhlasený harmonogram postupu výstavby.

 

V úzkej spolupráci s MČ Karlova Ves a stavebnými úradmi sa dielo podarilo dokončiť v mesiaci apríl 2005 a je predpoklad, že začiatkom mesiaca máj sa budú môcť do bytového objektu sťahovať prví obyvatelia – nájomníci.

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 27.4.2005 / 27.4.2005

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Realizovali sme: > Byty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa