Generálny investor Bratislavy
 
 


Vyhľadávanie

? |...
 
 
 

Dopravné stavby v hlavnom meste SR Bratislave v r. 2005

Dopravné stavby
Dopravné stavby na území hlavného mesta SR tvoria kľúčovou úlohou v rozvojových projektoch mesta. Takmer dve tretiny úloh z Programu a priorít rozvoja hlavného mesta je zameraných na tvorbu dopravnej infraštruktúry, pričom hlavným zmyslom rozvojových úloh je zlepšiť kvalitu života obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov. Za jednu z najdôležitejších dopravných stavieb v tomto roku mesto považuje dokončenie piateho mosta cez Dunaj v predĺžení Košickej, ktorej investorom je akciová spoločnosť METRO.
 

 
 

V roku 2005 sa pozornosť hlavného mesta SR Bratislavy sústredí na rozšírenie Nábrežia arm. gen. L. Svobodu na strane pri Dunaji, ktoré bude zrealizované v priebehu letných mesiacov.  Stavba sa bude koordinovať s rekonštrukciou kanalizácie. Rozpočet je okolo 25 mil. Sk.

 

Dopravný podnik Bratislavy zrealizuje opravu električkovej trate na Radlinského ulici v úseku Blumentál – Alžbetka, opravu električkovej trate Kapucínska ulica v úseku tunel – Hurbanovo námestie a električkovej trate na Obchodnej ulici.

 

Z ďalších významných  dopravných stavieb sú rozpracované (prípadne bude začatá  projektová príprava) tieto stavby: predĺženie Tomášikovej cez Zátišie, predĺženie Eisnerovej v mestskej časti Devínska Nová Ves, rekonštrukcia Záhradníckej ul. v úseku Líčšie Nivy – Miletičova, prestavba križovatky Hradská – Ráztočná – Podunajská, komunikácia na Pántoch v úseku Mäsopriemysel – Na Šajbách, Rybničná II. etapa, rekonštrukcia Starej Dúbravskej, prepojenie Harmincovej ul – Rázsochy, dostavba Vlárskej

   

Do realizácie na začatie sú pripravené CSS v trase Račianskej ul, CSS Račianska  - Pionierska pravé odbočenie, na Karloveskej radiále CSS Riegeleho – Rázusovo nábr., CSS Žiškova, CSS Botanická – Družba, úprava križovatky Devínska – Karloveská (Riviéra), Vajnorská radiála, CSS Vajnorská – Odborárska, Ružinovská radiála, Rozšírenie križovatky Tomášikova – Ružinovská. CSS Slovnaftská – Komárňanská, CSS Pražská – Sokolská. Rozostavané na dokončenie sú CSS Račianska – Gaštanový hájik, CSS Tomášikova  - Seberíniho – Obilná – Gagarinova II. etapa, rekonštrukcia Mierovej I. etapa, II. časť.

 

Pripravená je aj oprava Dunajskej ulice po rekonštrukcii kanalizácie, v priebehu mesiacov marec-apríl sa budú na nej opravovať chodníky v úseku Štúrova – Rajská. Úprava bude spočívať vo vydláždení chodníkov, osadení zábran proti parkovaniu a dokončení povrchu vozovky po rekonštrukcii kanalizácie. Pripravujú sa aj väčšie opravy komunikácií, frézovanie na uliciach Einsteinova, Račianska, Senecká, Ml. dolina, Patrónka, Lamačská.

 

Významnou stavbou na zlepšenie kontroly na križovatkách bude televízny dohľad nad  križovatkami.

 

V uplynulých rokoch bolo z prostriedkov hl. m. na dopravné stavby preinvestované cez GIB:

 

r. 2003 –                 147 mil. Sk

r. 2004 –                 263 mil. Sk

r. 2005 – rozpočet  442 mil. Sk

 
Kontakt: Ing. Štefan Strapko
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 2.5.2005 / 2.5.2005

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa