Generálny investor Bratislavy - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Orientačná ponuka


Generálny investor Bratislavy
 
 


 
 

Úvod

 
Príprava a realizácia pozemných a dopravných stavieb, záchrana a obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok,  spravovanie, prevádzka,  údržba, obnova  a výstavba fontán, pomníkov a pamätných tabúľ, údržba a starostlivosť o zeleň.

„HAVÁRIE, PORUCHY A POŠKODENIA FONTÁN A POMNÍKOV HLÁSIŤ NA tel. č. +421 905 455 705, +421 915 730 341„


 

Aktuality

 

Aktuality - zoznam


Referencie

 • Stavba "Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova" bola dokončená
  11.12.2011
  Realizáciou SO 04 Preložka TV Pražská - Stromova a dokončením SO 06 Ovládanie výhybiek počas výluky v dňoch 10. - 11.12.2011 sa ukončila výstavba TT Pražská - Hroboňova. (15.12.2011)
  Zložka dokumentov: Dopravné stavby

 • Realizácia prác I. časti TT v úseku Hroboňova - Prokopa Veľkého
  26.08.2011
  Dňom 23.08.2011 sa začala realizácia stavby TT Pražská - Hroboňova. Stavenisko je vymedzené jestvujúcim trolejovým vedením na Pražskej ulici v odbočení na Kramáre s pokračovaním na Brniansku ul. ku svetelne riadenej odbočke z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého a Hroboňovu ulicu, vrátane vozovne Hroboňova. Z technického hľadiska ide o novú trolejbusovú trať z vozovne Hroboňova, cez Hroboňovu ulicu na ulicu Brniansku a Pražskú, s napojením na jestvujúcu trolejbusovú trať z Kramárov na Pražskej ulici, za jej vyústením z podjazdu od Kramárov. (5.9.2011)
  Zložka dokumentov: Dopravné stavby

 • Zimný štadión - po kolaudácii apríl 2011
  10.02.2011
  Zimný štadión Ondreja Nepelu a prístupové komunikácie k ZŠ po kolaudačných konaniach na jednotlivých stavebných objektoch. (14.4.2011)
  Zložka dokumentov: Realizujeme

 • Zimný štadión - kolaudácia marec 2011
  28.03.2011
  (28.3.2011)
  Zložka dokumentov: Realizujeme

 • Nový nájomný bytový dom privíta do konca roka prvých obyvateľov
  28.10.2010
  Nový nájomný bytový dom pribudne koncom tohto roka v Bratislave. S jeho výstavbou sa začalo v júli minulého roku na ulici Pri Kríži v bratislavskej Dúbravke. Bytový dom je realizovaný ako združený objekt s mestskou časťou Dúbravka. Na výstavbu nájomných bytov v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov poskytlo dotáciu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. (28.10.2010)
  Zložka dokumentov: Byty

 • Devínska cesta je opäť prejazdná bez obmedzení
  09.12.2009
  Svah nad Devínskou cestou je spevnený a od dnes 14. decembra 2009 je cesta opäť prejazdná bez obmedzení. Hlavné mesto začalo svah - v úseku za odbočením na Dlhé Diely v smere na Devín - opravovať 18. novembra 2009 prostredníctvom Generálneho investora Bratislavy. (14.12.2009)
  Zložka dokumentov: Dopravné stavby

 • Furdekova ulica v Petržalke je pre chodcov aj motoristov bezpečnejšia
  25.09.2009
  Hlavné mesto dalo v utorok 27. októbra 2009 do prevádzky novú cestnú svetelnú signalizáciu v Bratislave – Petržalke v križovatke ulíc Furdekova – Lachova. Cestná svetelná signalizácia prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie na týchto komunikáciách – predovšetkým ľavé odbočovanie z Lachovej a do Lachovej ulice bude jednoduchšie. Súčasťou svetelnej signalizácie sú aj tlačidlové priechody pre chodcov v tejto križovatke. (29.10.2009)

 • Hlavné mesto investovalo do opráv hlavných dopravných tepien a miestnych komunikácií
  22.08.2009
  Hlavné mesto SR Bratislava v tomto roku výrazne investovalo finančné prostriedky do obnovy a opravy komunikácií. Hlavnú pozornosť sústreďovalo predovšetkým na dôležité dopravné tepny, opravu ktorých zabezpečovalo prostredníctvom Generálneho investora Bratislavy. Celkovo bolo obnovených 123 325 m2 vozoviek v náklade 7 594 000 € s DPH. (21.10.2009)
  Zložka dokumentov: Dopravné stavby

 • Rekonštrukcia Záhradníckej ulice v úseku Miletičova - Líčšie nivy na 4 pruh bola slávnostne ukončená
  28.08.2009
  Zámerom rekonštrukcie Záhradníckej ul. bolo zvýšiť jej dopravnú kapacitu, rozšíriť ju z dvojpruhovej obojsmernej komunikácie na štvorpruhovú komunikáciu a tým vytvoriť celú trasu radiály Záhradníckej a Ružinovskej až po napojenie na Vrakunskú cestu. Súčasťou rekonštrukcie bolo vybudovanie cestných svetelných signalizácií, prestavba električkovej trate, nových zástaviek MHD, chodníkov a potrebných prekládok inžinierskych sietí do nových trás. (27.8.2009)
  Zložka dokumentov: Dopravné stavby

 • Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu - zahájenie
  27.06.2009
  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dnes (23. 4. 2009) oficiálne začína rekonštrukciu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Prestavbou je poverená mestská organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB), ktorá realizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto vydal stavebné povolenie na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu, ktorý má slúžiť ako miesto konania MS 2011 v ľadovom hokeji. (23.4.2009)
  Zložka dokumentov: Realizujeme

 

Referencie - zoznam


Kontakt

Kde nás nájdete?Mapa Slovenskej republiky s vyznačením sídla
GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY
Záporožská 5
852 92 Bratislava
Tel: +421-2593 567 00
E-mail: gib@gib.sk

Podrobný kontakt


Napíšte nám

Potrebujete si upresniť informácie?
Chcete nám niečo dôležitého oznámiť?
Neváhajte a napíšte nám!

 

Ochranný obrázok (captcha): m tri j
 Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Počet zobrazení  od  3. 4. 2009:

137946

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

 

Prihlásiť sa